Czy pożyczki pod zastaw nieruchomości są bezpieczne?

Prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości mają tą charakterystyczną cechę, że zabezpieczeniem dla pożyczki udzielonej przez inwestora jest nieruchomość ( działka, mieszkanie, lokal użytkowy).

Najczęściej inwestorzy stosują 2 formy zabezpieczenia wierzytelności wynikłej ze zobowiązania jakim jest udzielona pożyczka, mianowicie :

1)      wpis do działu IV księgi wieczystej

2)      przewłaszczenie na zabezpieczenie

Każda umowa pożyczki podpisywana jest przed notariuszem, umowa sporządzona jest przez notariusza jako osobę zaufania publicznego. Notariusz tworząc umowę ma obowiązek uwzględnić w niej interes obydwu stron , sporządzona umowa musi być zgodna z prawem i zrozumiała dla każdej ze stron. Przed podpisaniem umowa odczytywana jest w obecności osób zainteresowanych i dopiero podpisywana.

Zabezpieczenie pożyczki w postaci wpisu do działu IV księgi wieczystej czyli tzw. hipoteka jest z punktu widzenia mniej korzystna niż przewłaszczenie na zabezpieczenie, bowiem w przypadku niewypłacalności dłużnika – gdy nie będzie on wywiązywał się ze zobowiązania i nie będzie chciał dobrowolnie spełnić świadczenia ( czyli gdy nie będzie oddawał pożyczki w oznaczonym czasie ) – inwestor aby zaspokoić się z zabezpieczonej nieruchomości musi uruchomić drogę postępowania egzekucyjnego co jest kosztowne i czasochłonne. Dopiero po wyczerpaniu drogi egzekucyjnej sprzedaż zabezpieczonej nieruchomości dokonywana jest przez komornika.

W przypadku zabezpieczenia jakim jest przewłaszczenie na zabezpieczenie, zaspokojenie się z nieruchomości gdy dłużnik nie zwraca pożyczki jest o wiele łatwiejsze i szybsze, bowiem inwestor nie musi już drogą egzekucyjną dochodzić roszczenia wymagalnego, co tak jak w przypadku hipoteki kończy się sprzedażą nieruchomości przez komornika, tylko może sam nieruchomość sprzedać i zaspokoić swoje roszczenie z uzyskanej kwoty.

Często osoby chcące uzyskać prywatną pożyczkę pod zastaw nieruchomości pytają czy takie pożyczki są bezpieczne. Pożyczki pod zastaw nieruchomości są bezpieczne i zgodne z prawem, są podpisywane w formie aktu notarialnego przed notariuszem.

Jeżeli osoba pożyczająca środki finansowe pod zastaw nieruchomości wypełnia zobowiązanie rzetelnie, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy ( która jest odczytywana przez notariusza przed podpisaniem ), to wówczas nie ma niejasności i braku bezpieczeństwa.

Jeżeli natomiast pożyczkobiorca nie oddaje pożyczonej sumy, to inwestor zaspokaja się z zabezpieczenia. Każdy kto pożycza środki finansowe chce je odzyskać- nie ma tu nic nienaturalnego. Dokładnie tak samo czynią banki udzielając kredytów, bowiem w przypadku braku spłaty kierują wierzytelność na drogę postępowania egzekucyjnego i wówczas ściąganie należności przeprowadzane jest przez komornika.